Zakres usług

Bieżąca obsługa przedsiębiorstw i doradztwo korporacyjne – Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorstw. Począwszy o ich zakładania, przez pomoc w przygotowywaniu kontraktów i analizę umów, sprawy pracownicze i windykację należności. Dodatkowo Kancelaria proponuje pomoc w negocjacjach z kontrahentami, a także wierzycielami czy instytucjami finansującymi.

Prawo spółek – Kancelaria świadczy usługi w zakresie zakładania, przekształcania, fuzji oraz przejęć spółek. Świadczymy ponadto usługi w zakresie badania oraz opiniowania spółek – due diligence. Oferta kancelarii obejmuje także regulowanie stosunków wobec osób trzecich, a także stosunków wewnętrznych spółek. W zakresie obsługi podmiotów gospodarczych oferujemy także przeprowadzenie pełnej likwidacji podmiotu prawa handlowego.

Prawo upadłościowe i naprawcze – Kancelaria oferuje pełną obsługę dotyczącą procesu upadłości układowej oraz likwidacyjnej, a także restrukturyzację. Dotyczy to przede wszystkim analizy prawnej oraz ekonomicznej danej spółki, sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości, pomoc oraz asysta w toku procesu upadłości m.in. negocjacje z wierzycielami oraz sporządzanie całości dokumentacji w procesie.

Papiery wartościowe– Kancelariaposiada doświadczenie w obsłudze obligacji począwszy od ich emisji do dnia wykupu. Oferujemy także pomoc na każdym z etapów emisji oraz pomoc w zakresie osoby administratora zabezpieczeń obligacji.

Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe – Kancelaria oferuje pomoc w formie reprezentowania klienta w postępowaniach sądowych, w tym w szczególności w procesach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów gospodarczych.

Prawo karne gospodarcze – Kancelaria oferuje pomoc podczas toczących się postępowań karnych
w tym jako obrońca oskarżonego, a także przy formułowaniu zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa kiedy pokrzywdzonym jest klient Kancelarii.

Inne dziedziny prawa – Kancelaria oferuje kompleksową ochronę prawną także w dziedzinie prawa pracy, prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, a ponadto w tych wszystkich dziedzinach prawa, które dotyczą bieżącej działalności naszego klienta.

Honorarium

W ramach stałej współpracy z naszymi Klientami-Partnerami proponujemy następujące sposoby rozliczania naszych usług:

    • Wynagrodzenie Kancelarii określane według stawki godzinowej za godzinę pracy prawnika, radcy prawnego/adwokatabądź Partnera Kancelarii lub
    • Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe niezależne od ilości godzin pracy Kancelarii lub
    • Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za umówioną z Klientem ilość godzin pracy Kancelarii uzupełnione wynagrodzeniem według stawki godzinowej po przekroczeniu określonego w umowie limitu godzin pracy Kancelarii i
    • Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych negocjowane indywidualnie w każdej sprawie