Zakres usług

1. Restrukturyzacja

 • postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne.

2. Upadłości

 • postępowania upadłościowe,
 • układ w upadłości,
 • układ likwidacyjny,
 • upadłość konsumencka.

3. Karne

 • obrona podczas postępowania przygotowawczego i sądowego oraz na etapie wykonawczym, w szczególności w sprawach o przestępstwa gospodarcze i karno-skarbowe.

4. Rodzinne

 • podział majątku wspólnego w tym także wraz z rozliczeniem praw spółkowych,
 • rozwody,
 • kontakty z dziećmi,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska.

5. Gospodarcze oraz cywilne

 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawo spółek w tym zakładanie, przekształcanie, fuzje i przejęcia,
 • przygotowanie oraz negocjowanie umów,
 • prowadzenie sporów sądowych,
 • windykowanie należności,
 • wdrożenie RODO,
 • inne dziedziny związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa.


Honorarium

W ramach stałej współpracy z naszymi Klientami-Partnerami proponujemy następujące sposoby rozliczania naszych usług:

 • Wynagrodzenie Kancelarii określane według stawki godzinowej za godzinę pracy Kancelarii lub
 • Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe niezależne od ilości godzin pracy Kancelarii lub
 • Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za umówioną z Klientem ilość godzin pracy Kancelarii uzupełnione wynagrodzeniem według stawki godzinowej po przekroczeniu określonego w umowie limitu godzin pracy Kancelarii i
 • Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych negocjowane indywidualnie w każdej sprawie