Zakres usług

1. Restrukturyzacja

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

2. Upadłości

  • postępowania upadłościowe,
  • układ w upadłości,
  • układ likwidacyjny,
  • upadłość konsumencka.

3. Karne

  • obrona podczas postępowania przygotowawczego i sądowego oraz na etapie wykonawczym, w szczególności w sprawach o przestępstwa gospodarcze i karno-skarbowe.

4. Rodzinne

  • podział majątku wspólnego w tym także wraz z rozliczeniem praw spółkowych,
  • rozwody,
  • kontakty z dziećmi,
  • alimenty,
  • władza rodzicielska.

5. Gospodarcze oraz cywilne

  • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • prawo spółek w tym zakładanie, przekształcanie, fuzje i przejęcia,
  • przygotowanie oraz negocjowanie umów,
  • prowadzenie sporów sądowych,
  • windykowanie należności,
  • wdrożenie RODO,
  • inne dziedziny związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa.


Honorarium

W ramach stałej współpracy z naszymi Klientami-Partnerami proponujemy następujące sposoby rozliczania naszych usług:

  • Wynagrodzenie Kancelarii określane według stawki godzinowej za godzinę pracy Kancelarii lub
  • Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe niezależne od ilości godzin pracy Kancelarii lub
  • Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za umówioną z Klientem ilość godzin pracy Kancelarii uzupełnione wynagrodzeniem według stawki godzinowej po przekroczeniu określonego w umowie limitu godzin pracy Kancelarii i
  • Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych negocjowane indywidualnie w każdej sprawie